کمپ دیجیتال امارات

کمپ آموزشی Digital Summer Camp اسپاتنا , تابستان هر سال با ارائه ی مجموعه ای از تخصصی های دیجیتال برگزار می کنند . پس از پایان این کمپ که معمولا در مدت زمان ۳ روز به صورت فشرده برگزار می شود هنرجو با مجموعه ای از مهارتهای دیجیتال آشنا می شود . امسال این کمپ در حوزه SEO , SEM , SMM برگزار می شود .

نظرات بسته است.

شرکای تجاری اسپاتنا

همکاری در زمینه تبلیغات با کمپانی گوگل

با افتخار در کشور امارات متحده عربی به عنوان یکی از پارتنر های رسمی کمپانی گوگل در زمینه نمایش تبلیغات هستیم .

و نیز تنها مجری پرداخت ارزی تبلیغات گوگل و ارائه دهنده پنل های مستقیم گوگل در ایران .

افتخارات

گواهینامه ها و افتخارات اسپاتنا