مدیریت برند

مدیریت برند

تیم خلاق مدیریت برند ما به شما برای فروش محصولاتتان و همچنین گسترش پیامتان با استفاده از داستان سرایی کمک می­کنیم. داستان هایی که به مردم مربوط میشود و آنها را به خاطر می­سپارند و خواندن آن را به یکدیگر پیشنهاد می­کنند. بنابه یک مفهوم استراتژیک و خلاقانه و با استفاده از ثروت دانش محلیمان، ما کانالهای یکپارچه و داستانهای بصری، خواندنی و تجربه شدنی ایجاد می­کنیم.این رویکرد بدون زیر سوال بردن صدا و شخصیت برند شما بیشترین تاثیر را بر پیامهایتان خواهد داشت.

ثبت درخواست مشاوره ادامه در زیر
تیم خلاق مدیریت برند ما به شما برای فروش محصولاتتان و همچنین گسترش پیامتان با استفاده از داستان سرایی کمک می­کنیم. داستان هایی که به مردم مربوط میشود و آنها را به خاطر می­سپارند و خواندن آن را به یکدیگر پیشنهاد می­کنند. بنابه یک مفهوم استراتژیک و خلاقانه و با استفاده از ثروت دانش محلیمان، ما کانالهای یکپارچه و داستانهای بصری، خواندنی و تجربه شدنی ایجاد می­کنیم.این رویکرد بدون زیر سوال بردن صدا و شخصیت برند شما بیشترین تاثیر را بر پیامهایتان خواهد داشت.

شرکای تجاری اسپاتنا

همکاری در زمینه تبلیغات با کمپانی گوگل

با افتخار در کشور امارات متحده عربی به عنوان یکی از پارتنر های رسمی کمپانی گوگل در زمینه نمایش تبلیغات هستیم .

و نیز تنها مجری پرداخت ارزی تبلیغات گوگل و ارائه دهنده پنل های مستقیم گوگل در ایران .

افتخارات

گواهینامه ها و افتخارات اسپاتنا