مدیریت برند

مدیریت برند

تیم خلاق مدیریت برند ما به شما برای فروش محصولاتتان و همچنین گسترش پیامتان با استفاده از داستان سرایی کمک می­کنیم. داستان هایی که به مردم مربوط میشود و آنها را به خاطر می­سپارند و خواندن آن را به یکدیگر پیشنهاد می­کنند. بنابه یک مفهوم استراتژیک و خلاقانه و با استفاده از ثروت دانش محلیمان، ما کانالهای یکپارچه و داستانهای بصری، خواندنی و تجربه شدنی ایجاد می­کنیم.این رویکرد بدون زیر سوال بردن صدا و شخصیت برند شما بیشترین تاثیر را بر پیامهایتان خواهد داشت.

ثبت درخواست مشاوره ادامه در زیر
تیم خلاق مدیریت برند ما به شما برای فروش محصولاتتان و همچنین گسترش پیامتان با استفاده از داستان سرایی کمک می­کنیم. داستان هایی که به مردم مربوط میشود و آنها را به خاطر می­سپارند و خواندن آن را به یکدیگر پیشنهاد می­کنند. بنابه یک مفهوم استراتژیک و خلاقانه و با استفاده از ثروت دانش محلیمان، ما کانالهای یکپارچه و داستانهای بصری، خواندنی و تجربه شدنی ایجاد می­کنیم.این رویکرد بدون زیر سوال بردن صدا و شخصیت برند شما بیشترین تاثیر را بر پیامهایتان خواهد داشت.

اسپاتنا

پارتنر رسمی گوگل

پارتنر رسمی در زمینه اکران و مدیریت سرویس های گوگل ادوردز از سال ۲۰۱۵ تاکنون .

مجری پرداخت ارزی و افتتاح اکانت ادوردز ۴۰۰ کسب و کار تا به امروز

افتخارات

گواهینامه ها و افتخارات اسپاتنا