روابط تجاری دیجیتال

روابط تجاری دیجیتال

با طراحی، به کار گیری و مدیریت روابط شرکتی به منظور سازماندهی در مقاطع خصوصی و عمومی، ما از وضوح، سازگاری و اعتبار طرح مربوطه اطمینان حاصل می¬کنیم. و با وجود مخاطبین بسیار که امکان تماس با آنها را داریم، هر پیامی باید به دقت و مرتبط نوشته و پرداخته شود.
چه بخواهید برنامه¬ای گسترده و ذینفع طراحی کنید، چه بخواهید بر روی اصول بنیادین و استراتژی کار کنید وچه موضوع بهینه سازی و بهبود بخشیدن یک وبسایت باشد و یا حتی یک موقعیت برای ارائه دادن یک موضوع بخصوص در یک همایش باشد،تیم ما به نحو احسن به شما کمک می¬نماید. برند شما با هدایت درست و متداوم و شکل دهی و به کار گیری استراتژی روابط شرکتی درست، ارزش برند شما ارزشی ماورای افکار شما خواهد بود

ثبت درخواست مشاوره ادامه در زیر
با طراحی، به کار گیری و مدیریت روابط شرکتی به منظور سازماندهی در مقاطع خصوصی و عمومی، ما از وضوح، سازگاری و اعتبار طرح مربوطه اطمینان حاصل می¬کنیم. و با وجود مخاطبین بسیار که امکان تماس با آنها را داریم، هر پیامی باید به دقت و مرتبط نوشته و پرداخته شود.
چه بخواهید برنامه¬ای گسترده و ذینفع طراحی کنید، چه بخواهید بر روی اصول بنیادین و استراتژی کار کنید وچه موضوع بهینه سازی و بهبود بخشیدن یک وبسایت باشد و یا حتی یک موقعیت برای ارائه دادن یک موضوع بخصوص در یک همایش باشد،تیم ما به نحو احسن به شما کمک می¬نماید. برند شما با هدایت درست و متداوم و شکل دهی و به کار گیری استراتژی روابط شرکتی درست، ارزش برند شما ارزشی ماورای افکار شما خواهد بود
مسائل و بحران های ارتباطی دیجیتال

مسائل و بحران های ارتباطی دیجیتال

آماده شدن برای یک مسئله­ی چالش انگیز و سرعت عمل بالا پیش از آنکه موضوع پراکنده و دامنگیر شود یک ضرورت است. رسانه با این وجود که سهم قابل توجهی در ارتقای برند شما دارد

مسئولیت اجتماعی دیجیتال شرکت ها

مسئولیت اجتماعی دیجیتال شرکت ها

مسئولیت اجتماعی شرکت ها یا به اختصار CSR حالا به یکی از مهم ترین انواع برنامه های ارتباطی شرکت ها مبدل شده اند.

رهبری فکری و موقعیت مدیر عامل شرکت

رهبری فکری و موقعیت مدیر عامل شرکت

رهبران عقیدتی رهبر به دنیا نمی آید بلکه افراد، خود رهبری را به دست می­آورند و دیدگاه و جایگاه بیان عقاید محکم را به منظور تمایز از دیگران دارند. فراهم آوردن امکان دیده شدن رهبران سازمان شما، در حین تقویت مخاطبین، ایجاد اعتماد بنفس در حس رهبری و برندتان، یک راه بسیار خوب به منظور جلب توجه بیشتر برای تجارت شماست

روابط عمومی آنلاین

روابط عمومی آنلاین

درگیر کردن مخاطب، افزایش اعتماد، تاثیرگذاری بر تفکرات، تمامی حرفه ای های روابط عمومی ما بطور خستگی ناپذیر خود را وقف راهکارهای ارتباطی نتیجه بخش کرده اند .

شرکای تجاری اسپاتنا

همکاری در زمینه تبلیغات با کمپانی گوگل

با افتخار در کشور امارات متحده عربی به عنوان یکی از پارتنر های رسمی کمپانی گوگل در زمینه نمایش تبلیغات هستیم .

و نیز تنها مجری پرداخت ارزی تبلیغات گوگل و ارائه دهنده پنل های مستقیم گوگل در ایران .

افتخارات

گواهینامه ها و افتخارات اسپاتنا