رهبری فکری و موقعیت مدیر عامل شرکت

رهبری فکری و موقعیت مدیر عامل شرکت

رهبران عقیدتی رهبر به دنیا نمی آید بلکه افراد، خود رهبری را به دست می­آورند و دیدگاه و جایگاه بیان عقاید محکم را به منظور تمایز از دیگران دارند. فراهم آوردن امکان دیده شدن رهبران سازمان شما، در حین تقویت مخاطبین، ایجاد اعتماد بنفس در حس رهبری و برندتان،  یک راه بسیار خوب به منظور جلب توجه بیشتر برای تجارت شماست.

برنامه­های رهبری عقیدتی ما برخوردهای رسانه ای، برنامه های آنلاین و شناخت و جایگذاری مدیران و دیگر رهبران در صنعت و کنفرانس­های ملی و رویدادهای مهم را پوشش می­دهد. با گستراندن یک محدوده از فعالیت های رسانه ای ، رهبری شما می­تواند در زمینه­ی چالش­های صنعتی و روند های جدید، به نگاهی روبه جلو و ارزیابی جایگاه تجاری منجر شود.

ثبت درخواست مشاوره ادامه در زیر
رهبران عقیدتی رهبر به دنیا نمی آید بلکه افراد، خود رهبری را به دست می­آورند و دیدگاه و جایگاه بیان عقاید محکم را به منظور تمایز از دیگران دارند. فراهم آوردن امکان دیده شدن رهبران سازمان شما، در حین تقویت مخاطبین، ایجاد اعتماد بنفس در حس رهبری و برندتان،  یک راه بسیار خوب به منظور جلب توجه بیشتر برای تجارت شماست.

برنامه­های رهبری عقیدتی ما برخوردهای رسانه ای، برنامه های آنلاین و شناخت و جایگذاری مدیران و دیگر رهبران در صنعت و کنفرانس­های ملی و رویدادهای مهم را پوشش می­دهد. با گستراندن یک محدوده از فعالیت های رسانه ای ، رهبری شما می­تواند در زمینه­ی چالش­های صنعتی و روند های جدید، به نگاهی روبه جلو و ارزیابی جایگاه تجاری منجر شود.
مسائل و بحران های ارتباطی دیجیتال

مسائل و بحران های ارتباطی دیجیتال

آماده شدن برای یک مسئله­ی چالش انگیز و سرعت عمل بالا پیش از آنکه موضوع پراکنده و دامنگیر شود یک ضرورت است. رسانه با این وجود که سهم قابل توجهی در ارتقای برند شما دارد

مسئولیت اجتماعی دیجیتال شرکت ها

مسئولیت اجتماعی دیجیتال شرکت ها

مسئولیت اجتماعی شرکت ها یا به اختصار CSR حالا به یکی از مهم ترین انواع برنامه های ارتباطی شرکت ها مبدل شده اند.

روابط تجاری دیجیتال

روابط تجاری دیجیتال

با طراحی، به کار گیری و مدیریت روابط شرکتی به منظور سازماندهی در مقاطع خصوصی و عمومی، ما از وضوح، سازگاری و اعتبار طرح مربوطه اطمینان حاصل می¬کنیم. و با وجود مخاطبین بسیار که امکان تماس با آنها را داریم، هر پیامی باید به دقت و مرتبط نوشته و پرداخته شود.

روابط عمومی آنلاین

روابط عمومی آنلاین

درگیر کردن مخاطب، افزایش اعتماد، تاثیرگذاری بر تفکرات، تمامی حرفه ای های روابط عمومی ما بطور خستگی ناپذیر خود را وقف راهکارهای ارتباطی نتیجه بخش کرده اند .

شرکای تجاری اسپاتنا

همکاری در زمینه تبلیغات با کمپانی گوگل

با افتخار در کشور امارات متحده عربی به عنوان یکی از پارتنر های رسمی کمپانی گوگل در زمینه نمایش تبلیغات هستیم .

و نیز تنها مجری پرداخت ارزی تبلیغات گوگل و ارائه دهنده پنل های مستقیم گوگل در ایران .

افتخارات

گواهینامه ها و افتخارات اسپاتنا