رسانه

اجاره رسانه

با تسهیل راهکارهای پایدار با یک رویکرد ثابت شده برای به منظور خرید رسانه و برنامه ریزی در تمامی بسترها، ما برای برنامه ریزی و خرید تمام کانال­های دیجیتال و آفلاین، ضمن آگاهی، با توجه به برند و کمپین پاسخ که منتج به نتایج میشوند اقدام می­کنیم. با یکپارچگی بی نقص در تمامی کانال­ها،  ما با مسئولیتمان قادر به تاثیرگذاری بر آنچه که شما در پی آن هستید می­باشیم؛ خواه تجارت کانال، خواه ترفیع، تجارت الکترونیک، تجارت اجتماعی و یا برنامه ریزی اسپانسرشیپ باشد.

ثبت درخواست مشاوره ادامه در زیر
با تسهیل راهکارهای پایدار با یک رویکرد ثابت شده برای به منظور خرید رسانه و برنامه ریزی در تمامی بسترها، ما برای برنامه ریزی و خرید تمام کانال­های دیجیتال و آفلاین، ضمن آگاهی، با توجه به برند و کمپین پاسخ که منتج به نتایج میشوند اقدام می­کنیم. با یکپارچگی بی نقص در تمامی کانال­ها،  ما با مسئولیتمان قادر به تاثیرگذاری بر آنچه که شما در پی آن هستید می­باشیم؛ خواه تجارت کانال، خواه ترفیع، تجارت الکترونیک، تجارت اجتماعی و یا برنامه ریزی اسپانسرشیپ باشد.

اسپاتنا

پارتنر رسمی گوگل

پارتنر رسمی در زمینه اکران و مدیریت سرویس های گوگل ادوردز از سال ۲۰۱۵ تاکنون .

مجری پرداخت ارزی و افتتاح اکانت ادوردز ۴۰۰ کسب و کار تا به امروز

افتخارات

گواهینامه ها و افتخارات اسپاتنا