رسانه

اجاره رسانه

با تسهیل راهکارهای پایدار با یک رویکرد ثابت شده برای به منظور خرید رسانه و برنامه ریزی در تمامی بسترها، ما برای برنامه ریزی و خرید تمام کانال­های دیجیتال و آفلاین، ضمن آگاهی، با توجه به برند و کمپین پاسخ که منتج به نتایج میشوند اقدام می­کنیم. با یکپارچگی بی نقص در تمامی کانال­ها،  ما با مسئولیتمان قادر به تاثیرگذاری بر آنچه که شما در پی آن هستید می­باشیم؛ خواه تجارت کانال، خواه ترفیع، تجارت الکترونیک، تجارت اجتماعی و یا برنامه ریزی اسپانسرشیپ باشد.

ثبت درخواست مشاوره ادامه در زیر
با تسهیل راهکارهای پایدار با یک رویکرد ثابت شده برای به منظور خرید رسانه و برنامه ریزی در تمامی بسترها، ما برای برنامه ریزی و خرید تمام کانال­های دیجیتال و آفلاین، ضمن آگاهی، با توجه به برند و کمپین پاسخ که منتج به نتایج میشوند اقدام می­کنیم. با یکپارچگی بی نقص در تمامی کانال­ها،  ما با مسئولیتمان قادر به تاثیرگذاری بر آنچه که شما در پی آن هستید می­باشیم؛ خواه تجارت کانال، خواه ترفیع، تجارت الکترونیک، تجارت اجتماعی و یا برنامه ریزی اسپانسرشیپ باشد.

شرکای تجاری اسپاتنا

همکاری در زمینه تبلیغات با کمپانی گوگل

با افتخار در کشور امارات متحده عربی به عنوان یکی از پارتنر های رسمی کمپانی گوگل در زمینه نمایش تبلیغات هستیم .

و نیز تنها مجری پرداخت ارزی تبلیغات گوگل و ارائه دهنده پنل های مستقیم گوگل در ایران .

افتخارات

گواهینامه ها و افتخارات اسپاتنا