تجارت در رسانه های اجتماعی

بازاریابی از طریق شبکه هایا جتماعی

ساخت یک بنیان محکم بر نگرش عموم بر برند شما و برند رقبا در شبکه های اجتماعی تنها یک شروع است. در اعماق DNA شما، ما با درک مخاطبین شما و تعاملات آنها با شما، نقاط را به یکدیگر متصل میکنیم . با شناخت و گوش دادن به تاثیرگزارات مهم تر، به شما یک دیدگاه واضح از مکالمات مرتبط، چالش ها و موضوعات مهم به شما ارائه میکنیم که با دانش بینظیر ما از بازارهای ابوظبی و دبی ترکیب شده است. ما استراتژی های قابل اجرایی که در مرکزیت احساس و نه حدس و گمان مقرر شده است را خواهیم ساخت.

ثبت درخواست مشاوره ادامه در زیر
ساخت یک بنیان محکم بر نگرش عموم بر برند شما و برند رقبا در شبکه های اجتماعی تنها یک شروع است. در اعماق DNA شما، ما با درک مخاطبین شما و تعاملات آنها با شما، نقاط را به یکدیگر متصل میکنیم . با شناخت و گوش دادن به تاثیرگزارات مهم تر، به شما یک دیدگاه واضح از مکالمات مرتبط، چالش ها و موضوعات مهم به شما ارائه میکنیم که با دانش بینظیر ما از بازارهای ابوظبی و دبی ترکیب شده است. ما استراتژی های قابل اجرایی که در مرکزیت احساس و نه حدس و گمان مقرر شده است را خواهیم ساخت.

شرکای تجاری اسپاتنا

همکاری در زمینه تبلیغات با کمپانی گوگل

با افتخار در کشور امارات متحده عربی به عنوان یکی از پارتنر های رسمی کمپانی گوگل در زمینه نمایش تبلیغات هستیم .

و نیز تنها مجری پرداخت ارزی تبلیغات گوگل و ارائه دهنده پنل های مستقیم گوگل در ایران .

افتخارات

گواهینامه ها و افتخارات اسپاتنا