تجارت در رسانه های اجتماعی

بازاریابی از طریق شبکه هایا جتماعی

ساخت یک بنیان محکم بر نگرش عموم بر برند شما و برند رقبا در شبکه های اجتماعی تنها یک شروع است. در اعماق DNA شما، ما با درک مخاطبین شما و تعاملات آنها با شما، نقاط را به یکدیگر متصل میکنیم . با شناخت و گوش دادن به تاثیرگزارات مهم تر، به شما یک دیدگاه واضح از مکالمات مرتبط، چالش ها و موضوعات مهم به شما ارائه میکنیم که با دانش بینظیر ما از بازارهای ابوظبی و دبی ترکیب شده است. ما استراتژی های قابل اجرایی که در مرکزیت احساس و نه حدس و گمان مقرر شده است را خواهیم ساخت.

ثبت درخواست مشاوره ادامه در زیر
ساخت یک بنیان محکم بر نگرش عموم بر برند شما و برند رقبا در شبکه های اجتماعی تنها یک شروع است. در اعماق DNA شما، ما با درک مخاطبین شما و تعاملات آنها با شما، نقاط را به یکدیگر متصل میکنیم . با شناخت و گوش دادن به تاثیرگزارات مهم تر، به شما یک دیدگاه واضح از مکالمات مرتبط، چالش ها و موضوعات مهم به شما ارائه میکنیم که با دانش بینظیر ما از بازارهای ابوظبی و دبی ترکیب شده است. ما استراتژی های قابل اجرایی که در مرکزیت احساس و نه حدس و گمان مقرر شده است را خواهیم ساخت.

اسپاتنا

پارتنر رسمی گوگل

پارتنر رسمی در زمینه اکران و مدیریت سرویس های گوگل ادوردز از سال ۲۰۱۵ تاکنون .

مجری پرداخت ارزی و افتتاح اکانت ادوردز ۴۰۰ کسب و کار تا به امروز

افتخارات

گواهینامه ها و افتخارات اسپاتنا